Framtidsfantasier

kanske med lite sanning
En fantasi som redan har inträffat:

Trasan
- som nådde ända fram

Ett levnadsöde med oväntat slut

10 sidor

(första utgåvan 1996)

Den gamla pärmen
- eller hur våra förfäder stoppade den globala uppvärmningen.

En framtidshistoria skriven år 2178 och som förhoppningsvis inte är sann

5 sidor

(första utgåvan 2006)

Evigt liv med förhinder

En dramatisk vecka som avgjorde mänsklighetens framtid

10 sidor

(första utgåvan 2014)